Justice League Unlimited

Publisher: DC Comics Release: Issues: 46 Critic Reviews: 52
8.0 Avg. Critic Rating
N/A Avg. User Rating

User Ratings Critic Ratings
Rating Issue Writer Artist Reviews
8.0
N/A
#46 Matt Wayne
4.0
N/A
#45 Alexander Gradet
10
N/A
#44 Ken Pontac
8.0
N/A
#43 Keith Giffen
10
N/A
#42 Dan Raspler Chris Jones
10
N/A
#41 Grace Randolph
2.0
N/A
#40 Ben McCool Dan Brizuela
10
N/A
#39 Sholly Fisch Gordon Purcell
4.0
N/A
#38 Matt Wayne Dario Brizulea
10
N/A
#37 Matt Wayne Min S. Ku
10
N/A
#36 Simon Spurrier Min S. Ku
6.0
N/A
#35 Matteo Casali Scott Cohn
10
N/A
#34 James Peaty Gordon Purcell
10
N/A
#33 Jason Hall Carlo Barberi
4.0
N/A
#32 Stephan Wilson Dave Santana
4.0
N/A
#31 Adam Beechen Dave Santana
4.0
N/A
#30 Mike Baron Carlo Barberi
6.0
N/A
#29 Adam Beechen Carlo Barberi
10
N/A
#28 Mike McAvennie Sanford Greene
4.0
N/A
#27 Adam Beechen Carlo Barbieri
10
N/A
#26 Bill Williams Carlo Barberi
6.0
N/A
#25 Adam Beechen Rick Burchett
10
N/A
#24 Adam Beechen Carlo Barbieri
10
N/A
#23 Mike McAvennie Leigh Gallagher
10
N/A
#22 Adam Beechen Rick Burchett
10
N/A
#21 Adam Beechen Carlo Barbieri
10
N/A
#20 Paul D. Storrie Rick Burchett
10
N/A
#19 Adam Beechen Gordon Purcell
6.0
N/A
#18 Adam Beechen Ethan Beavers
8.0
N/A
#17 Adam Beechen Carlo Barbieri
8.0
N/A
#16 Adam Beechen Carlo Barbieri
10
N/A
#15 Adam Beechen Carlo Barbieri
10
N/A
#14 Adam Beechen Carlo Barbieri
10
N/A
#13 Adam Beechen Carlo Barbieri
6.0
N/A
#12 Adam Beechen Carlo Barberi
8.0
N/A
#11 Adam Beechen Carlo Barberi
8.0
N/A
#10 Adam Beechen Carl Barberi
10
N/A
#9 Adam Beechen Carlo Barberi
8.5
N/A
#8 Adam Beechen Carlo Barberi
6.0
N/A
#7 Adam Beechen Ethan Beavers
6.0
N/A
#6 Adam Beechen Carlo Barbieri
9.0
N/A
#5 Adam Beechen Carlo Barberi
8.0
N/A
#4 Adam Beechen Carlo Barberi
10
N/A
#3 Adam Beechen Carlo Barberi
10
N/A
#2 Adam Beechen Ethan Beavers
8.0
N/A
#1 Adam Beechen Carlo Barbieri

No users have added this series to their pull list yet.

Reviews for the Week of...

August

5th

July

More