Dark Horse Presents (1986)

Dark Horse Presents (1986)

Publisher: Dark Horse Comics Release: Issues: 162 Critic Reviews: 0
N/A Avg. Critic Rating
N/A Avg. User Rating

User Ratings Critic Ratings
Rating Issue Writer Artist Reviews
N/A
N/A
#157 Ryan Sook
N/A
N/A
#156
N/A
N/A
#155 Rick Leonardi
N/A
N/A
#154
N/A
N/A
#153 Brian Horton
N/A
N/A
#152 Pete Von Sholly
N/A
N/A
#151 Jason Armstrong Jason Armstrong
N/A
N/A
#150 Steve Moncuse Jack Pollock
N/A
N/A
#149
N/A
N/A
#148 Guy Davis
N/A
N/A
#147 Eric Luke Branislav Kerac (H.M. ...
N/A
N/A
#146 Eric Luke Branislav Kerac (H.M. ...
N/A
N/A
#145 Eric Luke Branislav Kerac (H.M. ...
N/A
N/A
#144 Mike Kennedy Carlo Barberi
N/A
N/A
#143 Steve Bissette Tom Yeates
N/A
N/A
#142 Mike Mignola Ryan Sook
N/A
N/A
#141 Andi Watson Hector Gomez
N/A
N/A
#140 Mark Schultz Rick Leonardi
N/A
N/A
#139 Tom McWeeney
N/A
N/A
#138 Frank Teran
N/A
N/A
#137
N/A
N/A
#136 Mark Verheiden Ron Randall
N/A
N/A
#135 Darko Macan Ivan Reis
N/A
N/A
#134 Bob Fingerman Adam Warren
N/A
N/A
#133 Adam Warren Jason Lutes
N/A
N/A
#132 Adam Warren
N/A
N/A
#131 Gilbert Hernandez
N/A
N/A
#130 Patrick McEown
N/A
N/A
#129 Jim Mahfood
N/A
N/A
#128 Dave Cooper
N/A
N/A
#127 Dan Brereton
N/A
N/A
#126 Dan Brereton
N/A
N/A
#125 Arnold Pander Arnold Pander
N/A
N/A
#124 Arnold Pander Val Mayerik
N/A
N/A
#123 Arnold Pander Duncan Fegredo
N/A
N/A
#122 Arnold Pander Peter Snejbjerg
N/A
N/A
#121 Darko Macan Arnold Pander
N/A
N/A
#120 Evan Dorkin Evan Dorkin
N/A
N/A
#119 Troy Nixey Art Adams
N/A
N/A
#118 Art Adams Art Adams
N/A
N/A
#117 Mike W. Barr Duncan Fegredo
N/A
N/A
#116 Scott Musgrove
N/A
N/A
#115 Bill Mumy Frank Miller
N/A
N/A
#114 Ed Brubaker Walter Simonson
N/A
N/A
#113 Steve Leialoha
N/A
N/A
#112
N/A
N/A
#111
N/A
N/A
#110
N/A
N/A
#109 Paul Pope
N/A
N/A
#108 Renee French
N/A
N/A
#107 Mike Mignola
N/A
N/A
#106 Bill Wray
N/A
N/A
#105 Casey Jones
N/A
N/A
#104 Scott Musgrove
N/A
N/A
#103 Stan Shaw
N/A
N/A
#102 Ron Marz Bernie Wrightson
N/A
N/A
#101 Ron Marz Bernie Wrightson
N/A
N/A
#100.5 Rich Hedden Art Adams
N/A
N/A
#100.4 Chris Warner Dave Gibbons
N/A
N/A
#100.3 Harvey Pekar Geof Darrow
N/A
N/A
#100.2 Eddie Campbell Eddie Campbell
N/A
N/A
#100.1 Anina Bennett Frank Miller
N/A
N/A
#100.0 Ed Brubaker Mike Mignola
N/A
N/A
#99 Jamie Delano Eric White
N/A
N/A
#98 Ed Brubaker Eddie Campbell
N/A
N/A
#97 Ed Brubaker Roger Langridge
N/A
N/A
#96 Ed Brubaker Stefano Gaudiano
N/A
N/A
#95 Eddie Campbell Eddie Campbell
N/A
N/A
#94 Eddie Campbell Eddie Campbell
N/A
N/A
#93 Robbie Morrison Terry LaBan
N/A
N/A
#92 Rick Geary Shannon Wheeler
N/A
N/A
#91 Jim Alexander Frank Quitely
N/A
N/A
#90 Gary Davis Gary Davis
N/A
N/A
#89 Gary Davis Gary Davis
N/A
N/A
#88 Gary Davis Gary Davis
N/A
N/A
#87 Edward Martin III Alex Racine
N/A
N/A
#86 Edward Martin III Alex Racine
N/A
N/A
#85 Edward Martin III Alex Racine
N/A
N/A
#84 Eddie Campbell Bryan Talbot
N/A
N/A
#83 David Lloyd Eddie Campbell
N/A
N/A
#82 Eddie Campbell Francisco Solano Lopez
N/A
N/A
#81 Christopher Moeller Christopher Moeller
N/A
N/A
#80 Art Adams Christopher Moeller
N/A
N/A
#79 Christopher Moeller Eddie Campbell
N/A
N/A
#78 Eddie Campbell Eddie Campbell
N/A
N/A
#77 Eddie Campbell Eddie Campbell
N/A
N/A
#76 Alejandro Jodorowsky Andrew Robinson
N/A
N/A
#75 Alejandro Jodorowsky Andrew Robinson
N/A
N/A
#74 Alejandro Jodorowsky Mark Nelson
N/A
N/A
#73 Alejandro Jodorowsky Jim Balent
N/A
N/A
#72 Alejandro Jodorowsky Jim Balent
N/A
N/A
#71 Alejandro Jodorowsky Eddie Campbell
N/A
N/A
#70 Alejandro Jodorowsky Eddie Campbell
N/A
N/A
#69 Andrew Vachss Jordan Raskin
N/A
N/A
#68 Andrew Vachss Jordan Raskin
N/A
N/A
#67 Andrew Vachss Jordan Raskin
N/A
N/A
#66 Ed Brubaker Alan Burrows
N/A
N/A
#65 Ed Brubaker Eric Shanower
N/A
N/A
#64 John Arcudi Bobby Rubio
N/A
N/A
#63 Doug Wheeler Dale Eaglesham
N/A
N/A
#62 Frank Miller Frank Miller
N/A
N/A
#61 Brett Brooks Dale Eaglesham
N/A
N/A
#60 Brett Brooks Dale Eaglesham
N/A
N/A
#59 Anthony Smith Eric Vincent
N/A
N/A
#58 Anthony Smith Dale Eaglesham
N/A
N/A
#57 Anthony Smith Rick Geary
N/A
N/A
#56 Cliff Biggers Tony Akins
N/A
N/A
#55 Cliff Biggers Dave Johnson
N/A
N/A
#54 Frank Miller Frank Miller
N/A
N/A
#53 Cliff Biggers Dave Johnson
N/A
N/A
#52 Anina Bennett Eddie Campbell
N/A
N/A
#51 Anina Bennett Paul Vincent Guinan
N/A
N/A
#50 Adam Hughes Adam Hughes
N/A
N/A
#49 Ian Edginton Earl Geier
N/A
N/A
#48 Ian Edginton Earl Geier
N/A
N/A
#47 Benjamin Truman Mike Wolfer
N/A
N/A
#46 Eddie Campbell Rob Walton
N/A
N/A
#45 Jim Spivey Abel Laxamana
N/A
N/A
#44 Eddie Campbell Eddie Campbell
N/A
N/A
#43 Bruce Zick Bruce Zick
N/A
N/A
#42 Bruce Zick Bruce Zick
N/A
N/A
#41 Bruce Zick Monty Sheldon
N/A
N/A
#40 Bruce Zick Bruce Zick
N/A
N/A
#39 Gary Davis Gary Davis
N/A
N/A
#38 Gary Davis Jack Pollock
N/A
N/A
#37 Anina Bennett Paul Vincent Guinan
N/A
N/A
#36 Anina Bennett Paul Vincent Guinan
N/A
N/A
#35 Anina Bennett Karen Casey-Smith
N/A
N/A
#34 Leopoldo Duraona Phillip Norwood
N/A
N/A
#33 Brian Buniak Brian Buniak
N/A
N/A
#32 Eddie Campbell Brandon Peterson
N/A
N/A
#31 Everett Peck Leopoldo Duraona
N/A
N/A
#30 Eric Luke Leopoldo Duraona
N/A
N/A
#29 Andrew Murphy Andrew Murphy
N/A
N/A
#28 Chris Warner Chris Warner
N/A
N/A
#27 John Arcudi Doug Mahnke
N/A
N/A
#26 Gary Davis Doug Mahnke
N/A
N/A
#25 Gary Davis Doug Mahnke
N/A
N/A
#24 John Arcudi Grant Miehm
N/A
N/A
#23 John Arcudi Gary Barker
N/A
N/A
#22 Andrew Murphy Dave Dorman
N/A
N/A
#21 Gary Davis Gary Davis
N/A
N/A
#20 Bob Burden Michael T. Gilbert
N/A
N/A
#19 Geof Darrow Mark Badger
N/A
N/A
#18 Mark Badger Mark Badger
N/A
N/A
#17 Rich Hedden Rich Hedden
N/A
N/A
#16 Gary Davis Paul Chadwick
N/A
N/A
#15 Gary Martin Gary Martin
N/A
N/A
#14 Mark Badger
N/A
N/A
#13 Michael Ebert
N/A
N/A
#12 Paul Chadwick
N/A
N/A
#11 Mark Badger
N/A
N/A
#10 Randy Stradley Mark Badger
N/A
N/A
#9 Randy Stradley Art Nichols
N/A
N/A
#8 Steve Mattsson Art Nichols
N/A
N/A
#7 Steve Mattsson Mark Badger
N/A
N/A
#6 Ron Randall John Workman
N/A
N/A
#5 James Dean Smith James Dean Smith
N/A
N/A
#4 James Dean Smith James Dean Smith
N/A
N/A
#3 Chris Warner Chris Warner
N/A
N/A
#2 J.M. DeMatteis Mark Badger
N/A
N/A
#1 Chris Warner Chris Warner

No users have added this series to their pull list yet.

Reviews for the Week of...

June

May

More